Търсене

Защитата на личните данни е от голямо значение за „Роско Трейдинг“ ЕООД и бихме искали процесът по обработка на личните Ви данни да бъде напълно ясен и открит за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработени и защитени Вашите лични данни.

1. Кой носи отговорност за личните Ви данни?

„Роско Трейдинг“ ЕООД – гр. София, ул. ”княз Борис I” №154, България, с ЕИК 206651379 е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно относимата нормативна уредба за защита на личните данни.

2. Защо използваме личните Ви данни?

Ще използваме личните Ви данни, за да управляваме Вашите поръчки, запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за изделията, които предлагаме, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.
Бихме могли да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.
Ако не сте се отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг, ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

3. Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни , които ни предоставите, включително следните категории:
– информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер;
– информация за поръчки;
– всяка кореспонденция по даден въпрос.

4. Кой има достъп до Вашите лични данни ?

Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

5. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме личните Ви данни докато сте активен клиент или не оттеглите съгласието си.

6. Как ви са Вашите права?

– достъп до личните Ви данни;
– коригиране (ако данните са неточни);
– изтриване (право „да бъда забравен”);
– ограничаване на обработването;
– преносимост на личните Ви данни между отделни администратори;
– възражение срещу обработването на личните Ви данни;
– жалба до надзорен орган;
– да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
– защита по съдебен или административен ред в случай, че правата Ви на субект на данни са били нарушени

7. Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме изключително сериозно към защитата на личните данни. Във връзка с горепосочените права можете да се свържете с нас на [email protected].

8. Актуализиране на нашата Политика за поверителност.

Ще актуализираме нашата Политика за поверителност в унисон с всяка промяна на нормативната уредба за защита на личните данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт

Върнете се в началото
Продуктът е добавен към вашата количка