Търсене

Общите условия определят отношенията между потребителите, ползващи сайта ROSCO.bg на онлайн търговеца „Роско Трейдинг“ ЕООД”.

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява Oбщите условия или условията на ползване на ROSCO.bg, които уреждат правилата за използването на ROSCO.bg включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2. 1. „Роско Трейдинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. „княз Борис I” №154, вписана в „Търговския регистър с ЕИК 206651379.

2. 2.  „Роско Трейдинг“ ЕООД  администрира електронния магазин ROSCO, с домейн ROSCO.bg, който по-долу ще бъде наричан за краткост ROSCO.

 2. 3. Можете да се свържете със Rosco на посочения по-горе адрес, на тел. +359 896 34 02 60, или на e-mail website@rosco.bg

 2. 4. Продавач на Платформата е ROSCO.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. “Уебсайт” е уебсайтът на „Роско Трейдинг“ ЕООД , достъпен на домейн rosco.bg.

3.2. „Онлайн магазин“ е електронен магазин, който се намира на домейн rosco.bg, през който е възможно да се купуват стоки от каталога на „Роско Трейдинг“ ЕООД от разстояние.

3.3. „Потребител” е всяко физическо лице и юридическо лице, използващо уебсайта.

3.4. „Клиент“ е всяко физическо лице, навършило 18 години, и всяко юридическо лице, съгласило се с Общите условия на rosco.bg, което е направило поръчка през онлайн магазина на „Роско Трейдинг“ ЕООД .

3.5. “Профил” – раздел от Платформата, формиран от e-mail и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Профила да е вярна, пълна и актуална.

3.6. „Стоки“ са артикулите, предлагани в електронния магазин на „Роско Трейдинг“ ЕООД.

3.7. „Поръчка“ е направена през онлайн магазина на уебсайта поръчка от Клиент на избрани от него Стоки, заедно с избран начин за заплащане и получаване на Стоките.

3.8. „Договор“ – Потвърдена от представител на Продавача поръчка.

3.9. „Работни за Продавача дни“ са дните от понеделник до петък (от 09:00 – 17.30) и събота (10.00 – 14.00). Неделя е почивен ден.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОФИЛИ

4.1. Регистрация на потребителски профил в уебсайта не е задължително условие за закупуване на стоки от електронния магазин на Продавача.

4.2. Регистрацията на профил е доброволен акт на потребителите с цел улесняване използването на онлайн магазина на „Роско Трейдинг“ ЕООД . При регистрация Потребителите ще получават запитване и молба за съгласие с Общите условия за ползване на онлайн магазина.

4.3. При регистрация на профил се събират лични данни, съгласно Политиката за защита на личните данни

5. ПОРЪЧКИ

5.1. Договорите от разстояние, сключени между „Роско Трейдинг“ ЕООД и Потребителя, ще се считат за обвързващи след приемане на поръчката, включително частично приемане от страна на „Роско Трейдинг“ ЕООД . В случай, че поръчката не бъде приета от представител на Продавача, „Роско Трейдинг“ ЕООД незабавно информира потребителя за това.

5.2. Процедурата за извършване на поръчки в онлайн магазина на Продавача е следната:

5.2.1. Потребителят може да направи поръчка като добави Стоки от онлайн магазина към „Количката“ на уебсайта. Поръчката може да бъде финализирана като потребителят посети отдела „Количката“ и попълни, описаната в уебсайта информация, и извърши необходимите действия. Поръчката е финализирана с натискане на бутона „Поръчай“ от страна на потребителя.

5.2.2. След финализиране на поръчката, Клиентът ще получи автоматично генериран имейл на предоставената от него електронна поща, която ще го информира, че поръчката е регистрирана. Полученият имейл за регистрация на поръчката не означава, че е сключен договор между Клиента и Продавача за изпълнение на поръчката.

5.2.3. Получените поръчки се обработват от служители на „Роско Трейдинг“ ЕООД в най-кратък срок, който е в зависимост от момента на получаване им. Поръчки, получени до 12:30ч. на текущ работен ден се обработват в същия ден. Поръчки, регистрирани след 12:30ч. или в неработен ден (Събота и Неделя) се обработват през следващия работен ден.

5.2.4. След обработване на поръчката, служител на Продавача ще се свърже с Купувача по имейл или телефон, за да потвърди или откаже поръчката. От момента на потвърждение на поръчката от страна на „Роско Трейдинг“ ЕООД, се пораждат права и задължения за Продавача и Купувача.

5.3. Потребителят/Купувачът има право да редактира, коригира и изменя всички подробности за поръчката, използвайки функционалностите на уебсайта, включително в раздел „Поръчки“, до момента на потвърждаване на поръчката от страна на Продавача.

5.4. Преди да финализира поръчката, потребителят ще бъде помолен да прегледа внимателно продуктовите спецификации, съответната цена (включително всички приложими данъци и такси), разходите за доставка и ще бъде помолен за съгласие с настоящите Общи условия за продажба.

5.5. Стоките, предлагани за продажба от „Роско Трейдинг“ ЕООД са показани единствено и изключително на уебсайта, когато е направена Поръчката, както е описано в съответното описание на информацията за продукта.

5.6. „Роско Трейдинг“ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Купувачът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на финализиране на Поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на уебсайта, Продавачът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на купувача, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

5.7. Продавачът има право да не потвърждава Поръчката, когато поръчките са непълни или неправилни или продуктите вече не са налични.

5.8. В горните случаи, „Роско Трейдинг“ ЕООД ще ви информира, че поръчката е отказана като посочи причините за това.

6. ЦЕНИ

6.1. Финализирайки направена поръчка, Купувачът изрично приема, че при потвърждаване на поръчката от Продавача, Купувачът ще бъде задължен да плати съответната покупна цена.

6.2. Всички цени на предлаганите стоки в уебсайта са в български лева с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци и такси.

6.3. Закупените стоки от уебсайта на „Роско Трейдинг“ ЕООД могат да се платят по един от следните начини: чрез виртуален ПОС терминал на VivaWallet, който работи с бакови карти на VISA и MasterCard, чрез наложен платеж, или чрез банков превод.

6.4. При извършването на онлайн плащания или плащания по банков път, „Роско Трейдинг“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност за понесени разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

7. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

7.1 Доставка до офис Еконт, Спиди или адрес с куриер Европът.

7.2 Доставката се извършва при условия на съответната куриерска фирма.

7.3 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътства-щите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, моля да се свържете с нас на e-mail, посочен в сайта и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

7.4 Клиентът е длъжен да провери закупените стоки за разлики в цвета, нюанса, за видими дефекти, за деформации и за разлики в размерите, преди употреба. За разлики в количествата и явни дефекти (счупено), рекламации се приемат в момента на предаване на стоката. Не могат да се връщат стоки, които са произведени / внесени по индивидуална поръчка /специално за клиента/, монтирани или залепени плочки или други стоки.

7.5 „Роско Трейдинг“ ЕООД ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

7.6 Условията на доставката за продуктите, предлагани от ROSCO се намират на страницата ДОСТАВКИ И ПЛАЩАНЕ.

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. При доставка на поръчани Стоки, в случай че Стоките са с явни недостатъци, повредени в следствие на доставката, с нарушена опаковка или не отговарят на закупеното качество, количество или характеристики, Купувачът следва незабавно да опише несъотвествията и да не приеме доставеният му продукт на доставчика, куриера или служителя на Продавача. Купувачът не дължи допълнителни суми. Купувачът има право да избира между извършване на ремонт на стоката (когато е приложимо) или замяната ѝ с нова.

8.2. Рекламация за повредени или счупени продукти на получени от Клиента продукти няма да бъдат приемани, в случай че клиентът е приел доставените/предадените стоки без забележка, или не е приел опция “ПРЕГЛЕД” преди получаване на стоката при доставка от куриер.

8.3. „Роско Трейдинг“ ЕООД , когато се увери, че стоката реално не отговаря на направената поръчка, ще приведе стоката в съотвествие със сключения договор в срок от 30 дни от направената рекламация.

8.4. След изтичане на срока по предходната алинея, Купувачът има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената.

8.5. В случай че Клиентът не е удовлетворен от привеждането на стоката в съответствие със сключения договор, той има право да поиска разваляне на договора и възстановяване на цената или намаляване на цената.

8.6. Купувачът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

9. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКИ

9.1. Купувачът има право в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от получаване на Стоките да се откаже от сключения договор без да посочва причина. Купувачът заплаща куриерските разходи за връщане на Стоките до склад на Продавача. Купувачът има това право и преди да получи поръчаните Стоки. Не се връщат единични бройки плочки, ламинати и други детайли от поръчки, които Клиентът решава, че след доставка няма нужда от тях. Връща се цялата партида за сметка на Клиента на пале!

9.2. Купувачът дължи заплащане на разходи за доставка и в случаите, когато той е избрал различен вид от стандартна доставка, предлагана от „Роско Трейдинг“ ЕООД.

9.3. Стоки, които са направени по поръчка на Клиента не могат да бъдат върнати или заменени, освен при производствени дефекти, в зависимост от изискванията към производителя. Не се възстановяват суми, предоставени като задатък за изработване на Стоки по поръчка, когато Клиентът се откаже от направената поръчка. Стоки предварително капарирани и заскладени за период по-дълъг от 14 дни, не могат да бъдат връщани, единствено и само при установен фабричен дефект след доставката.

9.4. Правото на отказ от сключения договор се извършва чрез писнено уведомление от страна на Клиента на website@rosco.bg. В случаите, когато Купувачът е упражнил правото си на отказ чрез изпращане на имейл, Продавачът се задължава да потвърди, че имейлът е получен от него.

9.5. Продавачът има право да не приеме отказаните от Купувача стоки, които съгласно чл.55, ал.4 от ЗЗП са с намалената стойност, причинена от изпробване, което е различно от необходимото за установяване естеството, характеристиките и доброто функциониране на закупените стоки. Продавачът има право да не приеме отказаните от Купувача стоки , когато е нарушена оригинална опаковка, или с липсваща такава от Купувача, както и в случаите, когато клиентът е направил опит за монтаж.

9.6. В случай че Продавачът не предложи да прибере Стоките си сам, то Купувачът е длъжен да изпрати или предаде Стоките обратно на „Роско Трейдинг“ ЕООД не по-късно от изтичането на 14 дни от датата на упражненото право на отказ.

9.7. Купувачът следва да изпрати Стоките, за които е упражнил правото си на отказ, до адреса, от който са били изпратени при поръчката съгласно предоставените при получаването документи.

9.8. Стоките следва да да бъдат без повреди, в цели, оригинални опаковки, в добър търговски вид, както и със запазени платежни документи (фактури, касови бележки и т.н.).

9.9. Когато Купувачът е упражнил правото си на отказ от договора, Продавачът възстановява получените суми. Разходите за доставка за връщане на продукт се поемат от Купувача. Сумите се възстановяват в срок от 7 (седем) дни, считано от датата, на която Купувачът е упражнил правото си на отказ.

9.10. Купувачът не може да връща стоки след изтичане на срока, в който има право да упражни правото си на отказ, за стоки предварително заплатени или оставени за съхранение в наш склад над 14 дни. Продавачът не възстановява получените суми за покупка на стоките, както и разходите за доставка.

9.11. Продавачът възстановява получените суми чрез същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, което не е свързано с допълнителни разходи за него. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно.

10. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКА МАРКА

10.1. Всички права, отнасящи се до съдържанието на уебсайта (текст, изображения, видео, лога, гласове, програми, както и менюта, уеб страници, графики, цветове, модели, инструменти, знаци, картинки, чертежи, диаграми, оформления и цялостен дизайн на уебсайта, както и функции и софтуер, които са част от уебсайта) принадлежат на „Роско Трейдинг“ ЕООД или трети страни, в случай че има такива, ангажирани от „Роско Трейдинг“ ЕООД .

12.2. Нито една от посочените по-горе снимки, илюстрации, дизайни, лога и други произведения на уебсайта не може да се използва без нашето предварително разрешение.

12.3. Всички търговски марки и сервизни марки, използвани на нашия уебсайт, принадлежат на „Роско Трейдинг“ ЕООД или се използват въз основа на официални права, като например на основата на лицензионен договор. Неоторизираното им използване не е разрешено.

11. ГАРАНЦИЯ

11.1 Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

 11.2 По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от ROSCO, гаранционните срокове на производителя. 

12. ФОРСМАЖОР

12.1. Ние няма да носим отговорност или отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на някое от задълженията ни по договорите и тези общи условия, причинено от събития извън нашия разумен контрол (по-долу „Форсмажорно събитие“).

12.2 Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да било евентуално претърпени вреди.

12.3 Форсмажорно събитие включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) следното:

  • Стачки, блокировки или други индустриални действия.
  • Гражданска суматоха, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха или подготовка за война.
  • Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие.
  • Невъзможност за използване на железопътен транспорт, корабоплаване, самолети, автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт.
  • Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи.
  • Актовете, постановленията, законодателството, разпоредбите или ограниченията на всяко правителство.

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

16.1. Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между „Роско Трейдинг“ ЕООД и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите. Договорите за покупко-продажба, сключени между Клиента и Продавача през сайта ROSCO.bg се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

 

Върнете се в началото
Продуктът е добавен към вашата количка